Pokiaľ ste si objednali tovar, ktorý Vám nesedí alebo nie je úplne podľa Vaších predstáv, vrátime Vám peniaze. V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

  • tovar musí byť odoslaný najneskôr 14. deň po fyzickom prevzatí zásielky
  • tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, opatrený visačkami v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja
  • zásielka musí obsahovať originál účtenky a vyplnený sprievodný FORMULÁR s požiadavkou na vrátenie peňazí
  • tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, v takomto prípade nebude prevzatý!

Tovar je nutné zaslať na adresu, z ktorej Vám bol pôvodne odoslaný (adresu nájdete v hlavičke účtenky – hore). Pokiaľ zvolíte inú adresu (napr. sídla spoločnosti alebo adresu reklamačného odd.) doba vybavenia sa môže predĺžiť o cca. týždeň.

Zásielku vo vlastnom záujme pošlite ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru (v prípade straty, alebo znehodnotenia balíka si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte vyreklamovať).

Náklady spojené s vrátením tovaru:
Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnené vrátenie peňazí za tovar a prípadné poštovné a balné zaslané na Váš bankový účet alebo na Vašu adresu poštovou poukážkou. Zaplatená čiastka bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať požiadavku na vrátenie peňazí a tovar bude vrátený späť.

Nie je možné osobné vrátenie.