Budweiser Budvar 33


INFO O PRODUKTE

Budvar 33 je horký. A podľa toho sme mu dali aj meno. Má totiž 33 jednotiek horkosti, a to vďaka českému chmeľu Agnus, ktorý patrí k najhorkejším odrodám na svete. Budvar 33 je zaujímavý aj sladom Crystal Light, ktorý sa používa predovšetkým do zvrchu kvasených pív. Práve preto, že sme sa ho nebáli pridať do typického českého ležiaku, získalo naše pivo zaujímavú farbu a chuťovú vyváženosť.

  • 4.6% OBJ

  • 33 IBU

  • 15 EBC